TRÉNINGKÖTET

TOOLKIT 

A korrupciós ügyek megelőzésének, kivizsgálásának és nyomozásának eszköztára

Útmutató gyakorlati szakemberek számára


Szerkesztők: Inzelt Éva – Sárik Eszter

  

Letöltés »


A kiadvány a mintegy másfél évig tartó, „Korrupciós kockázat, kockázatos korrupció? A csekély súlyú és nagy volumenű korrupció elhatárolási szempontjai” című projekt tanulságainak levonása alapján készült, azzal a céllal, hogy segítséget nyújtsunk a hazai és külföldi gyakorlati szakembereknek – nyomozóknak, ügyészeknek – a korrupciós ügyek felderítésénél, nyomozásánál.
 Az Útmutatóban – egy rövid elméleti bevezető felvázolása után – elsődlegesen a praktikus kérdések megválaszolását tűztük ki célul, felhasználva a nemzetközi együttműködés közös gondolkodásának eredményeit. 
 Ezúton is szeretnénk megköszönni a hazai és külföldi partnerek segítségét, amelyet a CRITCOR-projekt megvalósítása során nyújtottak. Reméljük, hogy jelen kiadványunkkal még hatékonyabbá tudjuk tenni a korrupció elleni küzdelmet.

Országos Kriminológiai Intézet, Budapest, 2022

A Korrupciós kockázat, kockázatos korrupció? A csekély súlyú és nagy volumenű korrupció elhatárolási szempontjai című projekt (101014783 — CRITCOR) az Európai Unió HERCULE III program keretében valósult meg.

TRÉNINGKÖTET

TRÉNINGKÖTET

 

Tapasztalatcsere különböző államok

esettanulmányai alapján

Tréningkötet


Szerkesztő: Farkas Krisztina

  

Tartalom

Letöltés »

 

Országos Kriminológiai Intézet, Budapest, 2021
ISBN: 978-963-7373-31-2

A Korrupciós kockázat, kockázatos korrupció? A csekély súlyú és nagy volumenű korrupció elhatárolási szempontjai című projekt (101014783 — CRITCOR) az Európai Unió HERCULE III program keretében valósult meg.

TANULMÁNYOK

 

Distinguishing criteria between

petty and high-ranking corruption

Countries’ case studies


Editor: Tünde A. Barabás

Content

Authors

Download Study »

 

National Institute of Criminology, 2021
ISBN: 978-963-7373-29-9

This project called ‘Corruption risk, risk of corruption? Distinguishing criteria between petty and high-ranking corruption’ (101014783 — CRITCOR) was funded by the European Union’s HERCULE III programme.

♦♦♦♦♦♦    

PREZENTÁCIÓK

  Éva Inzelt:  Distinguishing criteria between petty and high-ranking corruption: Preliminary results I. (GRECO)
  Krisztina Farkas:  Distinguishing criteria between petty and high-ranking corruption: Preliminary results II. (GRECO)