Workshop 1 – Kick-off meeting, 2021. március 22–23.  (online) A CRITCOR-projekt nyitó megbeszélésére 2021. március 22-én és 23-án került sor, a járványhelyzetre tekintettel online formában. A kick-off meetingen Portugália, Németország, Nagy-Britannia, Hollandia, Olaszország, Lengyelország és Magyarország szakértői vettek részt előadóként és moderátorként; de a közönség soraiban – a magyar ügyészeken, bírákon és a rendőrség képviselőin túl – vietnámi és olasz szakemberek is „helyet foglaltak”.
A kétnapos szakmai program azt tűzte ki célul, hogy a majd’ másfél éves projekt kritikus kérdéseit – a projekt fókuszpontjait – egy-egy előadás keretében nagyító alá tegye. Szó volt a korrupció helyi jellegzetességeiről, a fogalmi alapkérdésekről; a jelenségmérési/értékelési problémákról, valamint a korrupció klasszifikációjáról. A tanácskozás legizgalmasabb és legintenzívebb vitája a körül alakult ki, hogy a büntetőjog egyedi szemlélete „mit tud kezdeni” a tudomány – jelesül a kriminológia – jelenségszemléletű attitűdjével. Kedden a korrupció áldozatainak kérdéskörét, majd a bűnüldözési és megelőzési aspektusokat vitatták meg a résztvevők, végül a korrupció szintjeinek elemzésére került sor. Az előadások – bár önmagukban is roppant értékesek, átfogóak, tanulságosak és színesek voltak – kiváló kiindulási pontot biztosítottak a prezentációk közötti konzultációkhoz, amelyek (talán) a szakmai tanácskozás legértékesebb elemeit alkották. Az időbeosztásban és tartalmilag is kiválóan súlypontozott meeting nagyszerű lehetőséget biztosított a valódi szakmai párbeszédre, ami nem csak a résztvevők – a kelet- és a nyugat-európai országok – hanem az elméleti és a gyakorlati szakemberek között is hidat épített.

Ezúton is köszönjük a résztvevőknek a lelkes és aktív jelenlétet, az előadóknak a nagyszerű előadásokat és a moderátoroknak a termékeny dialógusok irányítását! 

Folytatás következik…

Prezentációk:

♦  Michael Levi:  Use of terms and choice of criminal assessment
♦  Balázs Garamvölgyi:  Measuring corruption
♦  Nicholas Lord:  Classification of Corruption
♦  Michael Kilchling:  Winners and Losers. Perpetrators and Victims of corruption
♦  Balázs Garamvölgyi:  Levels of corruption and the corresponding anti-corruption strategies
♦  Paweł Rutkowski (CBA): How to formulate anti-corruption message for public administration

 

Workshop 2 – Kick off Meeting – 21-22 June 2021 (online) 

 

Day 1
♦  Éva Inzelt: Distinguishing criteria between petty and high-ranking corruption: Preliminary results
♦  Rita Faria: Qualitative Research Methodologies and Epistemologies int the Field of Corruption
♦  József Kó: First results of the second analysis: Corruption offences in Hungary
♦  Krisztina Farkas: Distinguishing criteria between petty and high-ranking corruption: Preliminary results II.
♦  Andra-Roxana Trandafir: The perspectives of the Romanian legislation on large scale and petty corruption
♦  Wim Huisman – Madelijne Gorsira: Both sides of the coin: Motives for corruption among public officials and business employees

Day 2
♦  Miklós Hajdu: Possibilities in Measuring Corruption
♦  Sunčana Roksandić: How to prioritize corruption research in the EU relation to EU Internal and External Security
♦  Vladimír Naxera: Anti-corruption rhetoric within contemporary Czech politics
♦  Nikola Vujičić: Prevention and fight against corruption in Serbia