Korrupciós kockázat, kockázatos korrupció?
A csekély súlyú és nagy volumenű korrupció elhatárolási szempontjai

101014783 — CRITCOR

‘Corruption risk, risk of corruption? Distinguishing criteria between petty and high-ranking corruption’ című projekt (101014783 – CRITCOR) az Európai Unió HERCULE III program keretében, 2021. január 1. és 2022. március 31. között valósul meg.


A projekt célja annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy miképpen viszonyul egymáshoz a korrupció társadalmi fogalma és a büntetőjog által korrupcióként meghatározott bűncselekmények köre; egyszersmind releváns kérdés az is, hogy ezek milyen indikátorok alapján írhatók körül. Fontos ugyanis tudni, hogy hol van a határ a jog által megfogalmazott és üldözött, illetve a társadalom által elfogadott korrupció között.

A projekt négy pilléren nyugszik:

  1. A kick off meeting (az első megbeszélés) keretében a résztvevők kérdőívek alapján elemzik a korrupció fogalmát, formáit, mérését, szereplőit és nyelvezetét.
  2. A második tanácskozáson (ún. workshop keretében) a szakemberek az első megbeszélés témáit dolgozzák fel az előadások mélyreható és közös elemzése révén. Ez alkalommal a korrupció részletesebb megvitatásra kerül sor, így mélyebb betekintést kapunk a témába.
  3. A projekt harmadik pillére egy tréning gyakorlati szakemberek számára, amelynek során az ún. word cafe módszert alkalmazzuk. A szakemberek négy ország korrupciós jogeseteit dolgozzák fel annak érdekében, hogy a büntető igazságszolgáltatás számára fontos szempontokat megállapítsák.
  4. A zárókonferencia a projekt négy pillérének az eredményeit foglalja össze. A zárókonferencia idejére két tanulmánykötet (online formában) és egy kézikönyv (online és nyomtatott formában) jelenik meg.

A workshopon, a tréningen és a zárókonferencián egy a magas szintű korrupciót vizsgáló korábbi tanulmánynak (amit az OKRI készített 2018-ban) és egy kisebb új kutatásnak az eredményeit (amelyet a projekt tagjai végeztek) metaanalízis módszerével vitatják meg a résztvevők. Az elemzés az EU pénzügyi érdekei védelmének elveivel összhangban zajlik.

A projektben hozzávetőleg 270 fő vesz részt, illetőleg profitál annak eredményeiből: gyakorlati szakemberek, egyetemi
oktatók, kutatók, politikai döntéshozók. Azonban az együttműködés ennél sokkal szélesebb hazai és nemzetközi közönséget céloz meg, hiszen a projekt eredményeinek széles körű terjesztése a kiadványok és a kézikönyv révén valósul meg, melyek a gyakorlati szakemberek mindennapi munkáját segítik. A szakmai folyóiratokban publikált tanulmányok, valamint a projekt honlapján közölt információk szélesebb szakmai (és akár laikus) közönséghez is eljuttatják a közös munka eredményeit.