Projektvezető

Prof. Dr. Barabás A. Tünde

Barabás Andrea Tünde: jogász, kriminológus, egyetemi tanár. Az Országos Kriminológiai Intézetének osztályvezetője (2000–). Egyetemi tanulmányait 1988-ban fejezte be az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán (ELTE ÁJK). 1989-ben elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) tudományos továbbképzési ösztöndíját és három évet dolgozott ösztöndíjasként az ELTE ÁJK Kriminológiai Tanszékén. 1990-től a Svájci Államszövetség posztgraduális ösztöndíjasaként egy évet töltött a Fribourgi Egyetem Büntetőjogi Tanszékén. Kutatási területe az alternatív büntetések és a mediáció volt, PhD-dolgozatát 1995-ben védte meg sikeresen. 2008-ban elnyerte az MTA Bolyai János kutatási ösztöndíjat, és 2011-ben kiemelkedő szakmai minősítéssel díjazták kutató munkáját, amelyet a börtönmediáció területén végzett. 2012 óta az NKE Rendészettudományi Kar Kriminológiai Tanszékének vezetője.
Alapító tagja és elnökhelyettese a Magyar Kriminológiai Társaság (MKT) Helyreállító Igazságszolgáltatási Szekciójának, valamit elnöke az MKT Viktimológiai Szekciójának.
Számos hazai, valamint az Európai Unió által támogatott nemzetközi kutatásban vett részt, illetve vezetett. Így az EU FALCONE programja által támogatott, The Identification and Prevention of Opportunities that Facilitate Organised Crime kutatási projekt hazai kutatásában; az EU FP5 program által támogatott Insecurities in European Cities (INSEC) projektben; az AGIS program keretében zajlott Crime Prevention Carousel (CPC) projektben; a EU Criminal Justice programja által támogatott Restorative Justice in Prison Settings (MEREPS) projektben, valamint az EU Horizon 2020 programja támogatott MARGIN (Trackle Insecurity in Marginalized Areas) projektben. Részt vett továbbá az EU COST A/21 programjában, amely a resztoratív igazságszolgáltatás fejlődésének európai lehetőségeit vizsgálta, és a nemzetközi Management Committee tagja volt.
Kutatómunkájának eredményeit 149 publikációjában tette ismertté, 14 kötet önálló, illetve társszerkesztője volt (ebből 6 angol nyelvű), továbbá két önálló monográfiája jelent meg.
https://okri.hu/index.php/2-uncategorised/98-barabas-a-tunde

 

Tagok

 

Dr. Inzelt Éva PhD

Inzelt Éva egyetemi adjunktusként dolgozik az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. 2015-ben PhD fokozatot szerzett állam- és jogtudományokból, amelynek témája a fehérgalléros bűnözés és a korrupció volt. Számos empirikus kutatást végzett. 2012–2014 között az Országos Tudományos Kutatási Alapprogram (OTKA K106011.2012.) támogatásával folyt a Korrupciós bűncselekmények a büntető igazságszolgáltatás tükrében című vizsgálata.
2016–2017 között részt vett a Belügyminisztérium által támogatott Belső Biztonsági Alap 5.2.2. A nemzetközi jellegű szervezett bűnözés nyomozásának kutatása információáramlási szempontból című projektben, amelynek keretében szintén a gazdasági és korrupciós bűncselekmények nyomozati tapasztalataira fókuszált.
2018–2021 között pedig a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (FK124968) a A vállalati bűnözés jellemzőinek megértése: elméleti megfontolások és empirikus kutatás eredményei alapján című kutatás vezetőjeként a vállalati bűnözés kriminológiai jellemzőit kutatta hazánkban eddig nem alkalmazott empirikus eszközökkel.
A CRITCOR pályázatban projektkoordinátori feladatokat lát el. A projekt szakmai koordinációját végzi, ennek keretében kapcsolatot tart a hazai és nemzetközi szakemberekkel, elkészíti a szakmai anyagokat (kérdőív, cikkek, összefoglalók), valamint kutatásával hozzájárul a projektben vállalt feladatok elvégzéséhez.

 

Dr. Farkas Krisztina PhD

Farkas Krisztina PhD jogi tanulmányait a Miskolci Egyetem Jog-és Államtudományi Karán végezte. Az ügyészi szervezetben 2006 óta dolgozik, mint fogalmazó, alügyész, majd ügyész. 2016-ban védte meg PhD értekezését „Az eljárás gyorsítása a német, svájci és német büntető igazságszolgáltatásban” címmel. Farkas Krisztina 2017 óta dolgozik az Országos Kriminológiai Intézetben (NIC), mint kirendelt ügyész, kutató. Fő kutatási területe a büntető eljárásjog és a jog-összehasonlítás. LLM diplomát szerzett Európa-jogi szakjogász angol nyelvű képzésen 2018-ban. A büntető eljárásjogon kívül kutatásokat folytat elsősorban az európai jog, a korrupció, a kulturális javak büntetőjogi védelme, az Európai Unió sérelmére elkövetett költségvetési csalás témákban. Farkas Krisztina a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen a büntető-eljárásjog területén választható tárgyat, a „Kiberbűnözés, korrupció és pénzmosás elleni szakjogász” angol nyelvű képzésen több tantárgyat oktatott. Farkas Krisztina hozzájárul a projekt átfogó célkitűzéseihez és a konkrét eredményeihez: kutatásokat végez, publikál, segítséget nyújt elsősorban a projekt 3. és 4. pilléréhez.
https://okri.hu/index.php/magunkrol/kutatok/2-uncategorised/114-farkas-krisztina

 

Kó József

Közgazdász, szociológus. A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen végzett 1987-ben közgazdász, és szociológia szakon, 1993-tól dolgozik az Országos Kriminológiai Intézetben mint kutató. Legfontosabb kutatási területei a bűnügyi statisztika, látens bűnözés, viktimológia és empirikus kutatások.
Feladatai a Critcorban: A másodelemzés kutatási feladatainak elvégzése; kérdőívkészítés, -szerkesztés; hozzájárulás a projekt feladatainak teljesítéséhez.
https://okri.hu/index.php/2-uncategorised/67-ko-jozsef

 

Dr. Sárik Eszter PhD

Dr. Sárik Eszter PhD (1976) jogot tanult a Pécsi Tudományegyetemen. 1999 óta dolgozik az Országos Kriminológiai Intézetben (NIC), ahol kezdettől a fiatalkori bűnözéssel és bűnmegelőzéssel foglalkozott. Kutatásokat folytatott a gyermek- és fiatalkorú bűnözés folyamatának és okainak kérdésében, részt vett az ISRD-2-ben és emberölési ügyeket is vizsgált. 2018-ban megvédte PhD értekezését „Vallás, értékek és ifjúság a kriminológia kontextusában” címmel. 2016-tól kibővítette kutatási területét és részt vett a PoMigra nemzetközi projektjében, amelynek célja az volt, hogy ismereteket szerezzen a politikailag motivált bűncselekményekről a migráció tükrében. Sárik Eszter a budapesti ELTE, a Pécsi Tudományegyetem és a Győri Egyetem oktatója volt, kriminológiát tanított a felsorolt egyetemeken. Egy évig az Európai Bűnmegelőzési Hálózat nemzeti képviselője volt, és annak megalakulása óta a Max Planck Balcan Criminology Network tagja volt. Jelenleg az OKRI helyettes szóvivői feladatait is ellátja, ezért vezeti a kommunikációs és sajtóügyeket a Critcor Projectben.
https://okri.hu/index.php/magunkrol/kutatok/2-uncategorised/93-sarik-eszter

 

Dr. Windt Szandra PhD

Dr. Windt Szandra 2002-ben diplomázott a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán magyar nyelv és irodalom, valamint szociológia szakon. 2005-ben szerezte meg ugyanezen egyetemen az európai uniós szakértő oklevelét. 2009-ben a Miskolci Egyetem Deák Ferenc Doktori Iskolájában megszerezte doktori fokozatát kriminológiából. 2002 óta az Országos Kriminológiai Intézet kutatója, 2012 óta tudományos főmunkatársa. 
Feladatai a Critcorban: Projekt menedzsment, a kutatásokban, értékelésekben való részvétel.
https://okri.hu/index.php/2-uncategorised/103-windt-szandra

 

Adminisztratív munkatársak

 

Schiller Éva

Pénzügyi munkatárs (az OKRI Gazdasági és Költségvetési Osztályának vezetője)

Feladatok: Pénzügyek intézése és az erőforrások kezelése

 

Balázs Marianna

Adminisztratív munkatárs (kutatási asszisztens, Kriminológia MA; OKRI)

Feladatok: A projekt koordinálásában, disszeminációjában való részvétel, segítségnyújtás; a projekt résztvevőivel való együttműködés.
Rendezvényszervezési asszisztencia

 

Giricz Anna

Adminisztratív munkatárs (kutatási asszisztens, OKRI)

Feladatok: Dokumentációs és kiadványszerkesztési közreműködés; weboldal kezelése