Korrupciós kockázat, kockázatos korrupció?
A csekély súlyú és nagy volumenű korrupció elhatárolási szempontjai

KÖSZÖNTŐ

Kedves Látogatók,

 

Projektvezetőként nagy örömömre szolgál, hogy bejelentsem a projekt-honlapunk indulását. A szakmai program a 

Korrupciós kockázat, kockázatos korrupció?
A csekély súlyú és nagy volumenű korrupció elhatárolási szempontjai

címet viseli, és az Európai Unió HERCULE III program keretében, 2021. január 1. és 2022. március 31. között valósul meg. Az Országos Kriminológiai Intézet által vezetett projektben hazánkon kívül Portugáliából, Németországból, Olaszországból, Hollandiából, Nagy-Britanniából, Lengyelországból, Csehországból és Romániából érkeznek szakemberek, hogy szaktudásukkal támogassák és előmozdítsák a tizenöt hónapos együttműködés sikeres megvalósítását.

Célunk a korrupció kérdésköréhez kapcsolódó tudás összegyűjtése és terjesztése, oly módon azonban, hogy ezek az információk eredményesen kamatoztathatók legyenek mind az elméleti, mind a gyakorlati szakemberek számára. Célul tűztük ki azt is, hogy a hazai és külföldi „jógyakorlatok” megismerése és integrált elemzése olyan ismeretek birtokába jutassa a szakembereket, amelyek érdemi segítséget nyújthatnak a korrupciós bűncselekmények hatékony üldözésében, felderítésében és az adekvát büntetőjogi eszközök megtalálásában is. A projekt sikeres megvalósítása érdekében egy négy pillérre épülő programot állítottunk össze, amelynek keretein belül workshopokat, tréninget és egy zárókonferenciát szervezünk; valamint több kötet kiadására is sor kerül a csaknem másfél éves periódus alatt. A projekt- honlapot is azért hozzuk létre, hogy az eredmények minél szélesebb körben elérhetők legyenek a szakmai (vagy akár a laikus, érdeklődő) közönség számára is.

 

Dr. Barabás Tünde
projektvezető
tudományos főmunkatárs, osztályvezető

Flag of Europe - Wikipedia

A Korrupciós kockázat, kockázatos korrupció? A csekély súlyú és nagy volumenű korrupció elhatárolási szempontjai című projekt (101014783 — CRITCOR) az Európai Unió HERCULE III program keretében valósul meg.